Selamat Datang...

Iklan

KURIKULUM PERMATA NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

" Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lg pontensi individu secara myeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan y seimbang dan harmonis dr segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kpd Tuhan. Usaha ini adalah bg melahirkan rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."
                                                                                                    ( Kementerian Pendidikan, 2003)
FALSAFAH KURIKULUM PERMATA NEGARA


Asuhan dan didikan awal kanak-kanak bertujuan mengembangkan potensi SETIAP ANAK PERMATA NEGARA secara  holistik (myeluruh) bg mewujudkan modal insan negara yang seimbang dr segi intelek, rohani, emosi, jasmani, sosial, dan komunikasi. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu antara pendidik, ibu bapa, dan komuniti.

KURIKULUM PERMATA
 •  Mengambil semua aspek perkembangan.
 • Berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak 0-4 Tahun
 • Meragumi aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak, pengalaman pembelajaran yang maksimum, kaedah asuhan secara holistik, panduan merancang aktiviti perkembangan kanak-kanak, mengadakan kerjasama erat dgn ibu bapa serta keluarga dan masyarakat.
LATAR  BELAKANG  PERMATA  NEGARA
 • Bertujuan membantu keluarga yang berpendapatan rendah.
 • Tinggal kawasan luar bandar dan pinggir bandar.
 • Memberi fokus kepada kesepaduan asuhan dan didikan awal kanak-kanak.
 • Memberi penekanan kepada penglibatan menyeluruh ibu bapa dan ahli masyarakat.
KEISTIMEWAAN PERMATA NEGARA 
 • Kombinasi penjagaan asas asuhan dan pengarapan elemen pendidikan.
 • Penekanan kepada amalan sentuhan dan belaian.
 • Amalan interaksi dgn kanak-kanak.
 • Amalan mendedahkan anak asuhan kepada persekitaran semulajadi, pendekatan berasaskan tradisi dan budaya.
 • Program pengesanan awal melalui kaedah pemerhatian secara berterusan dan kesesuaian aktiviti mengikut peringkat umur dan kebolehan.
 • Penekanan kepada kepantingan amalan pemakanan sihat dan berkhasiat.
 • Penglibatan ibu bapa  sebagai pemangkin perkembangan dan kesinambungan asuhan dan pendidikan awal di pusat asuhan dan di rumah.
 • Penglibatan komuniti dalam konteks kesihatan, pemakanan, asuhan dan  kerjasama pakar dalam pelbagai bidang yang berkaitan kanak-kanak.
 • Menitikberatkan keselamatan dr semua aspek
 • Mwnitikberatkan peningkatan kemahiran profesionalisme pendidik.

No comments:

Post a Comment